E-shop
Filter produktov

TESO – Elektrolýza soli

999,00  s DPH

zdravá kúpeľ
Voda s obsahom soli

Toto zariadenie je najjednoduchší a najlacnejší cestou ako udržať Vaše SPA iskrivo čisté a vždy použiteľné. ISIS vo Vašom SPA využíva v prírode sa vyskytujúci bromidový soľ, nízkonapäťový prúd ju premení na čistý Brom, tento proces sa nazýva elektrolýza.Čistý Brom nemá rovnaké chemické zloženie ako v bromizujících tabletách, práškoch alebo tekutinách. Mimojiné neobsahuje chlór, viazacie prvky a zmiešavacie činiteľa – a je prakticky bez zápachu. Navyše rýchlo eliminuje prítomnosť organických materiálov ako oleja, pot a kožné epitel.
základné informácie
Elektrolýzu soli Vám môžeme na vyžiadanie doinštalovať do všetkých našich typov víriviek.Automatizovaný generátor brómu pre vírivky, masážne vane a Swim spa.Sol treba doplniť až po dopúšťaním vody alebo obmene vody v bazéne a to v poriadku 2 kg soli na 1 400 litrov vody

Katalógové číslo: 287 Kategória: Značka:

Popis

Prečo je získaná voda z elektrolýzy soli zdravšie?
Mierne slaná voda je prirodzene antiseptická, likvidujúce mikroorganizmy, ktoré sa bežne vyskytujú v bazénovej vode, takže voda je zdravšia hneď od začiatku. ISIS systém ochráni vodu od škodlivých mikroorganizmov pomocou elektrochemickej produkcie dezinfekčných činidiel. Každé z nich je schopné ničiť baktérie a iné škodlivé organizmy samo, avšak dohromady je ich sila takmer extrémne.
Oplatí sa vírivý bazén so soľným efektom?
Áno, lebo je v podstate najmenej nákladným úpravárenským zariadením. Nie je totiž nutné používať iné pomocné dezinfekčné systémy a chemikálie.
Bude voda rovnaká ako v oceáne?
Morská voda má cca 3,5% obsahu solí. Naše Elektrolýza pracuje už s koncentráciou od 0,4 – 0,5%. Mierne slaná voda je totiž pre používanie v kúpeli omnoho komfortnejšie, než pravá morská voda. Zloženie slanej vody v bazéne produkované procesom, možno prirovnať k zloženiu sĺz, takže otvoriť oči pri potápaní v bazéne ošetrené týmto procesom, nie je nepríjemné.

Ako aplikovať prípravok
Napustite vírivku vodou z vodovodného poriadku (nie zo studne) na úroveň zadanú výrobcem.Otestujte zloženie vody testovacími prúžkami. Nenapúšťajte vírivkou VOUDOU CEZ ZMÄKČOVAČ VODY !!! Vyrovnajte hodnotu vodu vo vírivke do týchto úrovní:
pH: 7,2 – 7,8zásaditost: 80-120 PPM – mg / ltvrdost: 150-200 PPM – mg / lfosfáty: menej ako 125 PPB
Po ošetrení nechajte vodu stáť ďalších 12 hodín, potom pokračujte bodom 4.
1. Pri najvyššom výkone čerpadla pridajte 450g Tru Blu bromid sodíka granulátu na 380lm vody. Príklad: ak máte vo vírivke cca. 1500 litrov vody, pri prvom použití pridajte 2 kg granulátu Tru Blu. Nechajte čerpadlo bežať po dobu 30 minut.2. Vyčistite filtry.3. Otestujte koncentráciu bromidu sodíka s Tru Blu NaBr testovacou sadou. Ak ste pridali zodpovedajúce množstvo bromidu sodíka, mala by sa hodnota zodpovedať 1300-1500 PPM.4. Udržujte hladinu Bromo na úrovni 3-5 PPM.5. Pri nastavovaní displeja systému musí byť čerpadlo v činnosti. Displej je z výroby nastavený na OFF. Stlačte tlačidlo INCREASE – ZVÝŠIŤ pokiaľ sa na displeji neobjaví č. 10. Ak máte 2-rýchlostný čerpadlo, nastavte denný cirkuláciu vody na minimálne 8 hodín (2x 4 hodiny denne). Ak používate cirkuláciu 24 hodín denne, systém bude vytvárať bróm po celý den.6. Udržujte nastavenie systému na č. 10, kým hladina brómu nevystúpi nad 5 PPM, potom raz stlačte tlačidlo DECREASE – ZNÍŽIŤ, týmto nastavíte č. 9, po 24 hodinách vykonajte test na Brom. Ak je jeho hladina príliš vysoká, zopakujte proces (znížte o jedno číslo, teda na č. 8) a zopakujte po 24 hodinách test. Takto pokračujte, kým hladina brómu nebude zodpovedajúci (pre kvalitu vody v SR štandard č. 4 – 2) .Ak hladina Bromo je príliš nízka, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ, po 24 hodinách vykonajte test. Týmto spôsobom regulujte hladinu brómu vo Vašej vírivke.

prevádzkové inštrukcie
Ako a kedy doplniť Bromid sodíka NaBr

Systém ISIS využíva 98% čistej verzie bromidu sodíka v granulátu.Při spúšťanie systému je potrebné dodať 450g Tru Blu bromid sodíka granulátu na 380lm vody, stačí teda 2 kg soli na bežne veľkú vírivku. Buďte opatrní, neprekročte uvedenú dávku.
Testujte vodu na prítomnosť bromidu sodného
V prípade, že sa chcete uistiť o prítomnosti NaBr vo vašej vírivke, vykonajte kontrolné merania priloženou testovacie sadou.Ideální hladina NaBr je 1300-1500 PPM / mg / l.Bromid sodíka nie je Brom, je to jednoducho bromidový soľ. Nemôžete teda merať hodnotu brómu s testom Tru Blu. Na meranie hladiny brómu použite testovaciu sadu na Brom.

Spýtať sa na tento produkt

Váš dotaz sa pokúsime čo najskôr spracovať a odpovedať Vám na emailovú adresu uvedenú v tomto formulári.