Reklamačný poriadok

 • Spoločnosť K – box s.r.o zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Bežná záručná doba je 24 mesiacov,pre firmy 12 mesiacov .
 • § 11 Záruka
  Dôležité upozornenie !
  Prosím uschovajte si doklad o kúpe tovaru (faktúru) a záručný list. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu alebo na autorizované servisy. Záruka je platná v prípade dodržania záručných podmienok a návodu na montáž, umiestnenie a používanie.Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
  b) doručenie kópií faktúry, záručného listu, potvrdenia montáže a podrobný popis reklamovanej vady.V osobitných prípadoch na základe vzájomnej dodhody je možné uskutočniť ohliadku reklamovaného tovaru aj u zákazníka. Za dátum začatia reklamačného konania sa považuje obhliadka reklamovaného tovaru osobou poverenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o začatí reklamačného konania.

  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu z dôvodu že je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
  – vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

  § 12 Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj ,Staničná 9, 950 50 Nitra 1

  POZOR!!! Dôležitá informácia pre zákazníkov, pri montáži boxov je dôležité dodržať montážny priestor a to 30cm aj z jednej a druhej strany boxu.

Upozornenie:

Masážne a parné boxy od dodávateľa Arttec s.r.o.  ,Hestia, Interion doporučujeme osadiť a oživiť autorizovanou firmou s platným poverením vydaným spoločnosťou.

Masážne a parné boxy Interion dodávané z Nemecka je nutné zapojiť autorizovaným  montážnym a servisným strediskom.